You are here: Home > Bez kategorii > Oferta dla studentów

Oferta dla studentów

Niż demograficzny sprawia, że studenci są dla uczelni na wagę złota. W ostatnich latach powstało bowiem bardzo wiele nowych kierunków, przyjmujących co najmniej kilkadziesiąt osób na każdy rocznik. Brak studentów chętnych do ich pojęcia to nie tylko strata materialna dla uczelni, która otrzymuje fundusze od każdego kształconego studenta, ale również groźba zamknięcia kierunku z uwagi na brak osób chętnych do jego rozpoczęcia. Uczelnie nieustannie udoskonalają oferty dla studentów. W ostatnich latach skupiły się one w znacznym stopniu na studiach podyplomowych, których celem jest dokształcenie absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Studia podyplomowe są bowiem przeznaczone tylko i wyłącznie dla tych, którzy posiadają już dyplom ukończenia uczelni wyższych. Mogą oni podjąć kształcenie na studiach podyplomowych, na kierunku pokrewnym dziedzinie którą studiowali lub tez na tym samym kierunku w celu rozszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. Są to studia krótkie, trwające około trzech lub czterech semestrów  i odpłatne. Cechą pozytywną jest jednak to, że nauka odbywa się weekendowo, co oznacza, że z powodzeniem można połączyć ją z pracą zawodową. Studia podyplomowe to dobra inwestycja w przyszłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.